POZNAJ

NAS

Korzyści współpracy

Chronimy pozytywny wizerunek

Prowadząc kompleksowy monitoring fraz związanych z Twoją marką, wiemy dokładnie gdzie, co, kto i ile mówi o Twojej firmie – jesteśmy więc na bieżąco z problemami, które mogą się pojawić. Mając tę informację jesteśmy w stanie podjąć odpowiednie działania, aby chronić dobry wizerunek;

Reprezentujemy oficjalnie Twoją markę w Internecie

Zdarzają się nie raz sytuacje, że w Internecie pojawiają się nieprawdziwe informacje i komentarze, czasami podsycane przez nieuczciwie działającą konkurencję. W takim wypadku oficjalny przedstawiciel Twojej firmy, eRzecznik jest w stanie przedstawić użytkownikom jak wyglądała opisywana sytuacja w rzeczywistości. W ten sposób zapobiegamy rozprzestrzenianiu się fałszywych i nieprawdziwych informacji w Internecie;

Niwelujemy kryzysy wizerunkowe

Internet w ciągu ostatnich lat stał się medium, które ma realny wpływ na wizerunek marek oraz sprzedaż. Obecnie każdy użytkownik może zamieścić w Internecie dowolną informację, która może zostać podchwycona i udostępniona przez innych. W niektórych przypadkach może dojść do kryzysu wizerunkowego marki, które może mieć poważne konsekwencje finansowe. Dzięki instytucji eRzecznika jesteśmy w stanie wyprowadzić markę z kryzysu oraz niwelować negatywne skutki, które z niego wynikają

Budujemy pozycję lidera branży i eksperta

Rzecznik marki, poprzez swój oficjalny charakter daje marce bardzo szerokie możliwości komunikacyjne, takie których nie daje praktycznie żadne inne narzędzie marketingowe. Prowadząc otwartą komunikację z użytkownikami, pomagając im rozwiązywać problemy związane z korzystaniem z produktami lub usługami z branży, w której działasz – budujemy Twój ekspercki wizerunek i zwiększamy wyniki sprzedażowe

Budujemy zaufanie i wiarygodność

Poprzez swoje oficjalne działanie i autoryzowane wypowiedzi nasze działania nie są odbierane jako forma niechcianej, nachalnej reklamy. A wręcz odwrotnie – działania eRzecznika, dzięki jego oficjalnej reprezentacji marki w danej społeczności odbierane są bardzo pozytywnie. Tego typu działania budują zaufanie, przywiązanie i wiarygodność marki. Marka traktowana jest jako naturalny element funkcjonowania danej społeczności internetowej