E-Rzecznik jako wsparcie dla marketingu szeptanego
BY ERZECZNIK

E-Rzecznik (eRzecznik), często jest nazywany ekspertem online. Jest to jedna z form amplifying, często błędnie utożsamiana z marketingiem szeptanym. Aby wyjaśnić te różnice, skupię się na wyjaśnieniu czym różnią się oba te pojęcia. A później opiszę w jaki sposób eRzecznik może stanowić idealne wsparcie dla marketingu szeptanego.

Czym jest marketing szeptany?

Marketing szeptany jest formą marketingu, która polega na prowadzeniu aktywnej komunikacji z konsumentami szukającymi informacji na temat konkretnej marki lub rozwiązania. Cechą charakterystyczną marketingu szeptanego jest to, że komunikacja następuje z poziomu „anonimowego” użytkownika, który wyraża swój pogląd i opinię w danym temacie. Bardzo często wypowiedź publikowana jest z profilu mającego historię na forum. Dla „zwykłego” użytkownika forum, tego typu wypowiedzi wyglądają naturalnie i stanowią idealne źródło rekomendacji.


*Skuteczność kampanii marketingu szeptanego

Czym jest e-Rzecznik?

Jest to narzędzie marketingowe za pomocą którego marka może oficjalnie komunikować się z konsumentami. Działanie jest tutaj bardzo podobne jak marketingu szeptanego, ponieważ także tutaj mamy profil z którego publikujemy wypowiedzi. Działamy na tych samych platformach, czyli na forach dyskusyjnych, portalach, w społecznościach i wszędzie tam, gdzie mamy możliwość prowadzenia komunikacji z konsumentami. Również tutaj wykorzystujemy aplikacje monitorujące media i różnego rodzaju autorskie narzędzia ułatwiające prowadzenie tego typu działań.


*Informacja o wprowadzeniu do kontaktu z inwestorami instytucji eRzecznika dla marki Boryszew

Kluczowa różnica polega na tym, że w przypadku eRzecznika, marka występuje oficjalnie. Profil z którego publikowane są wypowiedzi, jest profilem który jest podpisany z imienia i nazwiska oraz zawiera informację że jest profilem reprezentującym markę. Profil może być nazwany jako „eRzecznik (e-Rzecznik)”. Może również występować z imienia i nazwiska, z pominięciem frazy eRzecznik. W takim przypadku profil zawiera oficjalne personalia pracownika klienta lub agencji marketingowej, która działa na jego zlecenie (rzadko spotyka się tę formę).

e-Rzecznik, a marketing szeptany

Marketing szeptany i e-Rzecznik to dwa różne narzędzia, które mogą być wykorzystane do realizacji jednego celu. Można nimi jednak realizować również różne cele, w zależności od potrzeb klienta. Możemy wykorzystać e-Rzecznika i WoMM w jednej kampanii, w której wzajemnie się uzupełniają lub traktować niezależnie.

Jeśli wykorzystujemy je w tej samej kampanii, narzędzia te mogą ze sobą bardzo dobrze koegzystować, wzajemnie wspierając się i uzupełniając.
Prowadząc kampanię WoMM, czasami mogą zdarzyć się sytuacje, że wobec marki padają zarzuty do których może odnieść się tylko i wyłącznie marka. Nie jesteśmy w stanie odnieść się do nich tylko i wyłącznie prowadząc „anonimowe” (nieoficjalne) działania. Musimy wykorzystać e-Rzecznika, czyli profil oficjalnie reprezentujący markę, który wypowiada się w wiążący dla niej sposób.


*Informacja o wprowadzeniu instytucji eRzecznika dla marki Śnieżka

Anonimowe profile, wykorzystywane w marketingu szeptanym mogą służyć do wzmacniania przekazu wypowiedzi e-Rzecznika. Może to nastąpić poprzez podbijanie jego wypowiedzi, dystrybucję (udostępnianie) jego wypowiedzi, lajkowanie czy komentowanie.

Jeśli wykorzystamy oba narzędzia umiejętnie, tzn. będą one się uzupełniać a agencja prowadząca działanie będzie potrafiła rozróżnić ich zakres kompetencyjny, możemy stworzyć skuteczną i interesującą kampanię.